Eenheid, Nkabom, Unity

Trust in Unity

Stichting Trust in Unity is in januari 2008 opgericht. In een samenwerkingsverband tussen Ghana en Nederland begeleidt de stichting studenten in de leeftijd van zes tot ongeveer 25 jaar, van de basisschool tot en met de universiteit.

Missie

Het leveren van een bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling van Ghana door Ghanese kinderen en jong volwassenen een goede opleiding te bieden.

Visie

Het volgen van een opleiding levert een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Met een opleiding leren kinderen en jongvolwassenen hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen, te herkennen en toe te passen. Met een opleiding krijgen jonge mensen immers de beschikking over waardevolle kennis, die ze later weer door kunnen geven aan hun kinderen. Zo levert de investering in de opleiding van een individu een bijdrage aan de ontwikkeling van een samenleving als geheel.

Doel

Trust in Unity wil jonge Ghanezen de mogelijkheid bieden een stabiele toekomst op te bouwen. Om dit doel te bereiken biedt Trust in Unity zowel financiële als persoonlijke ondersteuning. De stichting werkt samen met een team Ghanese voogden om haar studenten deze persoonlijke ondersteuning te kunnen garanderen. Iedere voogd heeft maar enkele studenten onder zijn hoede zodat de kwaliteit van de begeleiding constant blijft.

Millenniumdoel

In 2000 hebben de regeringsleiders van 198 landen een afspraak gemaakt: voor 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Deze afspraak is vertaald in 8 concrete doelen: de millenniumdoelen. Trust in Unity richt zich vooral op het tweede millenniumdoel, namelijk het voornemen dat in 2015 alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool hebben gevolgd en afgerond.