Beleid Trust in Unity

Voor een kind in Ghana is het niet vanzelfsprekend om onderwijs te volgen. De regering van Ghana heeft het inmiddels mogelijk gemaakt dat ieder kind toegang heeft tot basisonderwijs. Dat betekent overigens niet dat ieder kind dan ook zomaar basisonderwijs geniet. Laat staan wanneer een kind de wens heeft zich verder te willen ontwikkelen, dan is het vaak heel moeilijk om door te stromen naar hoger onderwijs of de universiteit. Armoede speelt daarin een grote rol. Veel ouders kunnen onderwijs voor hun kind(eren) niet bekostigen. Trust in Unity ziet dat probleem en biedt hen financiële ondersteuning. Van basisonderwijs tot en met de universiteit. Om niet alleen de kwaliteiten en de talenten te benutten van deze kinderen, maar ook door hun droom te verwezenlijken. Wanneer we de talenten en kwaliteiten van deze kinderen helpen ontwikkelen, dan bereiken we vooruitgang, in eerste plaats voor het kind, maar breder gezien ook voor het land.

De stichting Trust in Unity is opgericht in januari 2008. De stichting heeft als uitgangspunt het ondersteunen van de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van kinderen op het gebied van onderwijs. Trust in Unity is een samenwerkingsverband tussen Ghana en Nederland en wordt gerund door vrijwilligers. Wij geven onze studenten de mogelijkheid deel te nemen aan het onderwijs in Ghana. Zo draagt Trust in Unity zowel bij aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten als aan de ontwikkeling van dit land. Trust in Unity is met name gericht op, een enkele uitzondering daargelaten, de omgeving rond de tweede grote stad van Ghana, Kumasi. 

Trust in Unity levert met ondersteuning een bijdrage aan het behalen van de Millenniumdoelen. Deze doelen zijn opgesteld in 2000. Het plan van de Verenigde Naties is dat de doelen behaald zijn in 2015. Trust in Unity richt zich met name op Millenniumdoel 2. Dit doel streeft er naar om alle jongens en meisjes, in de hele wereld, basisonderwijs te geven. Trust in Unity voert dit streven nog een stap verder door en biedt de mogelijkheid aan studenten om na het basisonderwijs verder te studeren zodat zij hun kwaliteiten en talenten verder kunnen ontwikkelen en leren toe te passen. De stichting kiest ervoor zich te concentreren op kinderen, die gemotiveerd zijn om te leren en aan hun toekomst willen werken. Kortom, de capaciteiten hebben om hun doelen te volbrengen. Helaas begeven deze kinderen zich in een situatie waarbij ouders niet de financiële mogelijkheid hebben dit te kunnen realiseren. 

Lees hier verder.