ANBI ANBI registratie Trust in Unity

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft vele belastingvoordelen voor donateurs. Zo schrijft de belastingdienst:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Op de website van de belastingdienst kun je opzoeken wie er ANBI geregistreerd zijn. Daar vind je ons uiteraard ook. Heb je vragen over onze registratie of het doneren van geld mbt ANBI stuur dan een mail naar: info@trustinunity.com